Peruutusehdot

Urheilijan ravitsemus ja mielen taidot – valmennus

Soveltamisala

Näitä ehtoja sovelletaan Urheilijan ravitsemus ja mielen taidot – valmennuspäivän osallistumisessa.

Valmennuksen osallistujalle (jäljempänä: Asiakas) toimitetaan valmennuspaikan varauksesta kirjallinen vahvistus sähköisessä muodossa.

Valmennuksen toteuttamisesta vastaavat Katriina Karkulehto, Onnia Services ja Kirsi Englund, Foodworks ravitsemusratkaisuja (jäljempänä: Järjestäjät).

Varaus ja vahvistus

Asiakkaan on tilausta tai varausta tehdessään ilmoitettava Järjestäjien tilaukseen tai varaukseen määrittämät tiedot. Valmennuspaikan varaamisen yhteydessä suoritetaan valmennuksen osallistumismaksu. Maksutapana on Holvi-verkkokauppa, jossa voi maksaa suomalaisilla luottokorteilla tai verkkopankkimaksuna.

Tilaus, varaus tai toimitus sitoo Järjestäjiä, kun se on vahvistettu Asiakkaalle, kirjallisesti tai sähköisesti. Asiakas vahvistaa varauksensa maksamalla osallistumismaksun.

 

Tilauksen, varauksen peruuttaminen, peruutusehdot 

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa varaus ja saada suorittamansa varausmaksu takaisin 14 päivää ennen valmennusta. Tällöin Asiakkaalta veloitetaan 20 euron suuruinen käsittelymaksu.

Alle 14 vuorokautta ennen valmennusta peruutettuja sosallistumismaksuja ei hyvitetä.

Peruutuksesta tulee aina ilmoittaa kirjallisesti valmennuksen järjestäjälle tai järjestäjille postin tai sähköpostin välityksellä. Peruutus katsotaan tehdyksi silloin, kun tieto peruutuksesta saapuu järjestäjille. Mikäli peruutus on tehty sähköpostin välityksellä, vahvistetaan peruutus osoitteeseen mistä peruutus on tehty.

Valmennuksen siirtyessä tai peruuntuessa Järjestäjien toimesta, hyvitetään Asiakkaalle maksettu osallistumismaksu täysimääräisenä takaisin.

 

Force Majeure 

Mikäli valmennuspäivä peruuntuu tai Asiakkaalle aiheutuu vahinkoa, syistä, joihin järjestäjät eivät voi vaikuttaa tai heidän vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevista esteistä, joita heidän ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon ja jonka seurauksia he eivät myöskään kohtuudella olisi voinut välttää, ei Asiakas ole oikeutettu hyvityksiin. Ylivoimaisena esteenä pidetään esimerkiksi sotaa, kapinaa, maanjäristystä, tulvaa tai muuta luonnonmullistusta, yleisen liikenteen, tietoliikenteen tai sähkönjakelun keskeytystä, tuonti- tai vientikieltoa, lakkoa, työsulkua, boikottia tai muuta työtaistelutoimenpidettä.

Järjestäjien ja asiakkaan väliset erimielisyydet

Valmennuksen Järjestäjät ja Asiakas pyrkivät ensisijaisesti neuvottelemaan heidän väliset erimielisyytensä.

Mikäli neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, voi yksityissasiakas saada apua kuluttajaoikeusneuvojalta tai jättää erimielisyyden kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.