Yleistä

Tätä sopimusehtoa sovelletaan asiakkaan (kuluttajan, yrityksen tai yhteisön) ja Tmi Kirsi Englund (yritys) välisessä kaupankäynnissä.

Yritys myy valmistamiaan digitaalisia tuotteita sekä suosittelee muiden yritysten ja yrittäjien digitaalisia ja ei-digitaalisia tuotteita.

Tuotteiden maksuliikenne tapahtuu Holvi.fi palvelun kautta. Joissain tilanteissa maksuliikenne voidaan hoitaa laskulla.

Sopimuksen voimassaoloaika ja irtisanominen

Sopimus asiakkaan ja yrityksen välillä on kertaluontoinen. Sopimus syntyy, kun asiakas ostaa yritykseltä tuotteen. Asiakas ei ole tämän jälkeen velvollinen ostamaan muita tuotteita, eikä sitoudu kuukausittaisiin maksuihin tai ostoihin. Sopimus voidaan päättää milloin tahansa, ilman etukäteisilmoitusta. Tuotteilla olevat palautusoikeudet ovat tuotekohtaisia.

Sopimusehtojen muuttaminen

Yritys pidättää itsellään oikeuden muuttaa sopimusehtoja. Muutosten taustalla ovat yleisimmin lainsäädännön muutokset. Asiakas on velvollinen tarkistamaan sopimusehtojen sisällön aika ajoin ja päättämään sen jälkeen haluaako hän jatkaa sopimusehtojen noudattamista. Mikäli asiakas ei halua noudattaa näitä tai myöhemmin muutettuja sopimusehtoja, sivuston toimivaaarkiruokaa.fi käyttäminen tulee lopettaa.

Asiakaspalautukset ja reklamaatiot

Kuluttajalla on kuluttajasuojalain mukaiset oikeudet tuotteiden palautuksiin ellei tuotteen kohdalla muuta ole mainittu. Asiakkaan tulee kuitenkin varmistaa kuka tuotteen on valmistanut ja/tai myynyt ja ottaa kyseiseen tahoon yhteyttä ennen palautuksen tekemistä.

Asiakasreklamaatioissa asiakkaan tulee olla yhteydessä tuotteen valmistajaan tai myyjään. Asiakasreklamaatiot, jotka lähetetään yritykselle, käsitellään viipymättä, viimeistään viikon kuluessa.

Riita-asioiden käsittely
Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Kuluttajariitojen vaihtoehtoista riidanratkaisua koskee direktiivi (Alternative Dispute Resolution). Direktiivin tarkoituksena on varmistaa, että kaikissa EU-jäsenvaltioissa on laadukkaita tuomioistuimen ulkopuolisia riidanratkaisuelimiä.

Direktiivillä jäsenvaltiot velvoitetaan varmistamaan, että kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien väliset riidat voidaan saattaa tuomioistuimen ulkopuolisen elimen ratkaistaviksi sekä asetetaan näille elimille minimilaatuvaatimukset.